sl
en
NAPREDNE TEHNOLOŠKE REŠITVE V KOMUNALNI INFRASTRUKTURI IN ENERGETIKI

Črpališča v vodovodnih sistemih

 
Oskrba z vodo: voda je dragocen vir, mi pa se dobro zavedamo naše odgovornosti


Strankam ponujamo strokovno svetovanje, vrhunsko tehnologijo in strokovne rešitve pri izbiri primernih črpalk, ventilov in celovitih sistemov za uporabo v vodovodnih sistemih.

 

Proizvodi in sistemi KSB se uporabljajo na naslednjih področjih:

 • črpanje vode (iz rek in morja, iz vodnjakov, jaškov in odtočnih cevi, iz jezov in jezer, upravljanje s podtalnico),
 • priprave vode (vključno z razsoljevanjem morske vode) in
 • prenosa vode (prenos surove vode, zviševanje pritiska, vodna distribucija, namakalni sistemi, nadzor poplav, drenaža)

Rešitve za vodovodne sisteme so energijsko učinkovite, zato zmanjšujejo stroške delovanja sistemov v celotnem življenskem ciklu.


PumpMeter – nadzorna enota za pregled nad delovanjem črpalke


PumpMeter je standardna oprema na KSB črpalkah, ki spremlja vse glavne podatke o delovanju črpalke in jih prikazuje na uporabniku prijaznem prikazovalniku. Tako lahko uporabniki črpalke z enim pogledom preverijo, ali črpalka deluje energijsko (in stroškovno) učinkovito. Na jasno strukturiranem prikazovalniku so prikazani:

 • vse relevantne merljive spremenljivke,
 • vsi relevantni podatki o delovanju črpalke,
 • obratovalna točka,
 • obremenitveni profil.

                        PumpMeter


Prednosti nadzorne enote PumpMeter na črpalkah KSB:
 • Povezava PumpMetra z nadzornim procesnim sistemom omogoča dostop do relevantnih podatkov za nadzor, diagnostiko in zaščito črpalk. 
 • PumpMeter je vgrajen na črpalki kot standardna oprema in tako poenostavi proces zagona črpalke in prilagodljivega pogona PumpDrive. 
 • PumpMeter je cenovno ugodnejši kot standardni merilni instrumenti.


Gradniki in rešitve sistemov za daljinski nadzor in vodenje vodovodnih sistemov


Celovite rešitve za vodovodne sisteme so namenjene zanesljivi in energetsko optimalni dobavi ustrezno pripravljene pitne vode od vodnih virov do porabnikov, vključno z daljinskim nadzorom in upravljanjem opreme na objektih vodovodnih sistemov, kot so: 

 • zajetja za zajem površinskih virov vode, 
 • vrtine za črpanje podtalnice, 
 • merilna mesta za zajem podatkov o odjemih oziroma pretokih vode na virih in cevovodih, 
 • vodarne za pripravo pitne vode,
 • vodohrani za hranjenje zalog vode,
 • črpališča za prečrpavanje vode,
 • hidroforne postaje ter raztežilniki za zagotavljanje tlačnih pogojev v cevovodih, 
 • odjemna mesta pri porabnikih.

Sistemi za daljinski nadzor in vodenje vodovodnih sistemov vključujejo lokalno avtomatizacijo objektov, telemetrijske povezave in centre vodenja.

Lokalna avtomatizacija objektov zagotavlja sledeče standardne funkcije
:

 • zajem procesnih meritev in dogodkov na objektu
 • izvajanje lokalnih algoritmov vodenja naprav na objektu
 • komunikacijo s povezanimi objekti (npr. črpališče - vodohran)
 • komunikacijo s centrom vodenja

Center vodenja ima sledeče standardne funkcije:

 • Komunikacijo z objekti, možnost uporabe in kombiniranja različnih razpoložljivih komunikacijskih omrežij: mobilnih telefonskih omrežij različnih generacij (GSM, GPRS, EDGE, UMTS), radijskih komunikacij na licenčnem ali javnem frekvenčnem pasu, namenskih optičnih ali kabelskih povezav, telefonskih linij (PSTN, ISDN), fiksnih ali mobilnih na ethernetu temelječih omrežij (ADSL, optični, kabelski, WLAN internetni dostop, GPRS/EDGE/UMTS) ipd.
 • Zajem in arhiviranje vseh podatkov z objektov
 • Pošiljanje ukazov za stanja naprav in režime delovanja za objekte iz centra
 • Topografsko karto z grafičnimi prikazi objektov
 • Prikaz vrednosti procesnih veličin, stanj naprav, režimov delovanj, alarmov in dogodkov za posamezne objekte
 • Poročilni sistem za prikaze in analize dogodkov, alarmov, dnevnih ur obratovanja, kumulativ pretoka, potekov procesnih veličin, porab energije, ipd. 
 • Večnivojski nivo dostopa uporabnikov do posameznih funkcij glede na lokacije in pristojnosti, internetni dostop do strežnika z uporabo spletnega brskalnika z osebnih računalnikov ali mobilnih naprav. 
 • Izvajanje naprednih analiz obratovanja delovanja sistemov na podlagi zbranih podatkov, generiranje predlogov za preventivna vzdrževanja in optimizacije delovanja oziroma konfiguracij sistema, spremljanje vgrajenih komponent, sledenje izvedenim vzdrževelnim posegom. 
 • Obveščanje in alarmiranje uporabnikov o dogodkih, opozorilih in alarmih na sistemih, skladno s prednastavljenimi pravili, pristojnostmi in urniki prek SMS- in e-sporočil.
Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska izboljpujemo spletno mesto. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se