sl
en
NAPREDNE TEHNOLOŠKE REŠITVE V KOMUNALNI INFRASTRUKTURI IN ENERGETIKI

Distribucija tople vode

 

Daljinsko ogrevanje: visok potencial na področju zniževanja obratovalnih stroškov pri distribuciji toplote k uporabniku


Daljinsko ogrevanje ima pomembno vlogo v dobavi energije, saj stanovanjskim objektom zagotavlja vir ogrevanja in toplo vodo. V nekaterih velikih mestih je na sistem daljinskega ogrevanja priključenih že več kot 60 odstotkov stavb.

Vsekakor pa obstoječi sistemi daljinskega ogrevanja potrebujejo obsežne posodobitve, saj se v sistemih pogosto izgubi tudi 20 do 30 odstotkov toplote, razlog pa je najpogosteje zastarelo distribucijsko omrežje. V distribucijskih postajah so vgrajene zastarele črpalke, ki delujejo s konstantno hitrostjo vrtenja ob zmanjšani učinkovitosti, kar povzroča večjo porabo termalne energije za prenos toplotnega medija, obenem pa je poraba električne energije za delovanje črpalk zelo visoka.

Posodobitev sistemov daljinskega ogrevanja vključuje zamenjavo obtočnih črpalk za vročo vodo in vzpostavljanje sistema avtomatizacije, ki omogoča nadzor nad distribucijskimi postajami iz skupnega nadzornega sistema. Uporabljene obtočne črpalke so opremljene s sistemi za nadzor hitrosti pretoka, ki se prilagaja realnim potrebam.

Izkušnje iz že vgrajenih sistemov v daljinskem ogrevanju so pokazale, da se investicija v  črpalke, ki delujejo glede na realne zahteve po topli vodi in s tem porabijo manj energije, povrne že v kratkem času delovanja. Takšne črpalke omogočajo tudi boljšo distribucijo toplotne energije do končnega uporabnika. V hidravličnih sistemih lahko prihranimo do 70 odstotkov


Zmanjševanje porabe energije za delovanje sistema je danes ključno, to pa velja tudi za področje ogrevanja. Sistem BOA-Systronic podjetja KSB omogoča operaterjem do 70 odstotkov povprečnih prihrankov električne energije pri delovanju črpalk v daljinskih sistemih ogrevanja in hlajenja. 

Z vgradnjo visoko učinkovitih črpalk sicer lahko dosežemo določene prihranke, vendar pa same ne dosegajo polnega potenciala pri varčevanju; tega dosežemo s sistemom BOA-Systronic. Sistem sestoji iz obtočne črpalke, 2 regulacijskih ventilov in kontrolne enote, ki skrbi za usklajeno delovanje vseh elementov. BOA-Systronic omogoča:

 • lažjo uporabo in nadzor sistema,
 • zniževanje stroškov obratovanja.
Sistem BOA-Systronic je kompatibilen z nadzornimi sistemi Kolektor PAC in Kolektor spletni portal, ki jih je razvilo podjetje Kolektor.  Pregleden sistem komponent in enostavna vgradnja avtomatiziranih rešitev predstavljata prednost tudi za projektante tovrstnih sistemov.

           BOA-Systronic


Modularna rešitev krmilnega sistema za distribucijo tople vode

 

Rešitev Kolektor PAC je namenjena naprednemu vodenju, zaščiti in nadzoru črpalnih sklopov. 

Glavne funkcionalnosti rešitve so:

 • Regulacija tlaka ali pretoka v hidravličnih sistemih upravljanih s črpalnimi sklopi, z možnostjo frekvenčnega vodenja do štirih črpalk na posamezen sklop v paralelnem ali kaskadnem režimu delovanja. 
 • Optimalno delovanje, najvišja stopnja učinkovitosti, maksimalna življenska doba, zaščita in nadzor delovanja črpalk je zagotovljeno z naprednimi algoritmi na podlagi upoštevanja v realnem času izračunanih obratovalnih parametrov vsake črpalke. Informacije o obratovalnih parametrih črpalke kot so tlak na sesalni in tlačni strani, tlačne črpalne višine, pretok, optimalne delovne točke črpalke na krivulji črpalke, moči na gredi, ipd. so pridobljene z vključitvijo merilnikov hidravličnih parametrov črpalk KSB PumpMeter in matematičih modelov črpalk KSB.
 • Kaskadno vklapljanje črpalk in regulacija hitrosti za zagotavljanje referenčnega tlaka ali pretoka v sistemu se izvaja z inteligentnimi frekvenčnimi regulatorji KSB PumpDrive. Za razliko od klasičnih krmilnih sistemov za krmiljenje črpalk se pri krmiljenju črpalk s krmilno rešitvijo Kolektor PAC lahko upošteva tudi kriterije optimalne energetske učinkovitosti delovanja celotnega črpalnega sklopa, optimalne obratovalne točke črpalk na krivulji črpalke, pretok, moč, tlačno črpalno višino, izenačevanje obremenjenosti črpalk, ipd. 
 • Prikaz stanja in določanje režima delovanja črpalnega sistema in posamezne črpalke.

Krmilna rešitev ima izvedene tudi vse standardne funkcije zaščite električnega sistema (pretokovna, kratkostična, temperaturna zaščita, nadzor karakteristik in simetrije trifaznega sistema, ipd).

Osnovna krmilna rešitev Kolektor PAC je nadgradljiva z naprednimi nadzornimi funkcijami:

 • Lokalni nadzor, parametriranje in upravljanje prek 5.7" barvnega, na dotik občutljivega operaterskega panela. 
 • Prikaz meritev in stanj črpalk, kot so: tlak na sesalni in tlačni strani, tlačna črpalna višina, pretok, stanje, statusi in alarmi vsake črpalke, obratovalne ure. 
 • Prikaz meritev in stanj motorjev, kot so: moč, frekvenca, tok, stanje, statusi in alarmi vsakega motorja.
 • Prikaz reference in dejanske vrednosti tlaka oziroma pretoka. 
 • Prikaz obratovalne točke črpalke na krivulji črpalke. 
 • Logiranje in prikaz dogodkov in meritev na sistemu. 
 • Parametriranje parametrov krmilnega in črpalnega sistema. 
 • Integriran web strežnik za daljinski nadzor iz osebnih računalnikov ali mobilnih naprav z uporabo spletnega brskalnika in ustrezne komunikacijske povezave (LAN, GPRS/UMTS, ipd).
 • SMS-obveščanje in alarmiranje prek lokalnega GSM modema (opcija). 
 • Možnost vključitve v spletni telemetrijski portal ali spletno rešitev daljinskega nadzora.


Rešitev Kolektor spletni portal zagotavlja vključitev lokalnih krmilnih rešitev Kolektor PAC v spletno strežniško rešitev daljinskega nadzora. 

Spletna rešitev daljinskega nadzora omogoča:

 • Zajem in arhiviranje lokalno zajetih podatkov v podatkovno bazo. 
 • Izvajanje naprednih analiz obratovanja črpalnih sistemov na podlagi zbranih podatkov, generiranje predlogov za preventivna vzdrževanja in optimizacije delovanja oziroma konfiguracij sistema.
 • Grafični in poročilni prikaz zbranih podatkov, internetni dostop do strežnika z uporabo spletnega brskalnika. 
 • Večnivojsko raven dostopa uporabnikov do posameznih funkcij glede na lokacije oziroma lastništvo posameznih črpalnih sistemov in pristojnosti. 
 • Obveščanje in alarmiranje uporabnikov o dogodkih, opozorilih in alarmih na sistemih, skladno s prednastavljenimi pravili, pristojnostmi in urniki prek SMS- in e-sporočil. 
   
Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska izboljpujemo spletno mesto. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se